Сухопътен транспорт

Автомобилният превоз на товари в Европа е гъвкав и удобен, но трябва да бъде съобразен със специфичните изисквания за превоз във всяка една държава от маршрута на превозното средство. Нашите надеждни партньори са снабдени с необходимите специфични разрешителни и документи за превоз, характерни за всяка страна.

Пристигането в срок на критичните във времево отношение доставки на стоки, суровини и материали, при използването на претоварените пътища, е предизвикателство за много производители и доставчици на услуги. Ние подпомагаме нашите клиенти в цялостния логистичен процес, осигурявайки навременна и икономически ефективна доставка на необходимите суровини и на търгуваните стоки и материали.

Специализирани сме в превоза на:

 • комплектни товари
 • частични товари
 • групажни пратки
 • извънгабаритни товари
 • експресни пратки
 • опасни товари

Основни, обслужвани от нас, дестинация в Европа по внос и износ са:

 • Италия
 • Германия
 • Холандия
 • Белгия
 • Франция
 • Гърция
 • Великобритания
 • Турция
 • Испания
 • Полша
 • Чехия
 • Словакия
 • Словения
 • Дания
 • Норвегия
 • Швеция
 • Литва
 • Латвия
 • Естония

 

Имате въпрос? 

Имате заявка за офета?