Карго застраховка

Карго застраховка на товарите по шосе – международни сухопътни превози

Да платим ли допълнителна карго застраховка на товара или да разчитаме на CMR конвенцията да ни защити? В какви случаи нищо не може да ни защити?

Застраховката на товара е важен аспект при организиране на международен транспорт. Въпреки че конвенцията CMR осигурява основно ниво на застрахователно покритие на товари, транспортирани по шосе, това може да не е винаги достатъчно, за да защити напълно собственика на стоката в случай на повреда или загуба. В тази публикация ще разгледаме какъв е обхвата на CMR конвенцията и дали е необходима допълнителна застраховка на товара.

Първо, нека разгледаме по-подробно CMR конвенцията. Този международен договор определя основната правна рамка за автомобилния превоз на товари. Той обхваща различни аспекти на автомобилния транспорт, включително отговорностите на превозвача, изпращача и получателя, както и отговорността за загуба, повреда или забавяне на стоки. (Тук отварям скоба, че CMR конвенцията не важи при превоз на лични вещи, например при промяна на местожителство; превоз на тленни останки; превоз на пощенски пратки.)
Съгласно CMR конвенцията, превозвачът е отговорен за всяка загуба, повреда или забавяне на стоки, които се случват по време на автомобилния транспорт. Отговорността е ограничена до 8,33 специални права на тираж (SDR) за килограм бруто тегло на засегнатите стоки. Към февруари 2023 г. 1 SDR се равнява на приблизително 1,2 щатски долара. Това означава, че ако пратка от 10 000 kg бъде изгубена или повредена по време на транспортиране, максималната отговорност на превозвача ще бъде 83 300 SDR, което се равнява на приблизително 100 000 щатски долара.

А ако товарът е лек, но скъп…

Въпреки че това може да изглежда като значителна сума, важно е да се отбележи, че лимитът на отговорност по CMR конвенцията се основава на тегло, а не на стойност. Това означава, че ако стоките, които се транспортират, са с висока стойност, като електроника или бижута, няма да бъде покрита пълната стойност на товара.

Също така съществуват определени ситуации, при които превозвачът не носи отговорност съгласно конвенцията CMR, като например в случаи на непреодолима сила, война, присъщ недостатък на стоките или действия на изпращача или получателя. В тези случаи собственикът на товара не би могъл да си възстанови щетите от превозвача.

За да осигурите пълна защита на вашия товар, препоръчително е да помислите за сключване на допълнителна карго застраховка на товара. Този вид застраховка може да осигури покритие извън границите на конвенцията CMR, включително за стоки с висока стойност или ситуации, при които превозвачът не носи отговорност.

Кога дори и застраховката не може да ви спаси?

За пример мога да дам товар, натоварен в ремарке от хенгер и запечатан с пломба от изпращача. При разтоварването в БГ се установява, че 3 кашона със скъпа стока липсват – очевидно не са натоварени, но изпращачът отказва да поеме отговорност. В България разтоварването е станало в отсъствието на контролен орган (застрахователен агент или полиция) тъй като не са очаквани проблеми. Не са направени снимки или видео при товарене и/или разтоварване; следователно няма доказателства, респективно няма и начин да се предяви претенция дори и товарът да е допълнително застрахован.

Ето защо е добре да знаем как точно е опакован товара при натоварването – помолете изпращачите или превозвачът да направят снимки. Шофьорът задължтелно трябва да присъства при разтоварването (както и при товаренето, но това невинаги е възможно) и направете снимки/видео при възможност. Да, изглежда прекалено, но ако възникне проблем – доказателствата ще са ви от полза.

Comments

comments

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *