Морски транспорт

Ние предлагаме превоз по море на големи товари и на групажни пратки както по внос, така и по износ.

Нашите връзки с различни транспортни линии и линейни оператори като независим спедитор ни дават възможност да преговаряме с корабните компании и да получим най-оптималните цени и възможности за превоз на пратки по море по целия свят.

Най-популярните дестинации по море, които обслужваме, са Китай и САЩ.

Услугите, касаещи морския транспорт, включват:
  • Цели контейнери
  • Групажни пратки
  • Конвенционални товари
  • Опасни товари
  • Митнически формалности
  • Изготвяне на необходимата документация
  • Застраховка

 
 

Имате въпрос? 

Имате заявка за офета?